MSL

Lethwei Amateur World Championship
August 25 – 28, 2021 Warsaw, Poland.
Applications by the end of 15.04.2021

Mistrzostwa Świata Lethwei Amatorów
25 – 28.08.2021 Warszawa Polska.
Zgłoszenia do końca roku 15.04.2021

Participation fee in the Lethwei Amateur World Championship is EUR 480
……….
Opłata wpisowa za udział w Mistrzostwach Świata Lethwei Amateur World Championship wynosi 480 euro
……….
Charge included / Opłata zawiera

Accommodation in hotel (4 nights)
……….
Hotel (4 noce)

Meals (breakfast, lunch, dinner)
……….
Posiłki (śniadania, obiad, kolacja)

Transport (between arena fights)
……….
Transport (pomiędzy arena walk)

Hotel (airport, awards)
……….
Hotel (lotnisko, nagrody)

Each participant will receive a diploma and a commemorative medal
……….
Każdy uczestnik otrzyma dyplom i pamiątkowy medal

Bank transfer details / Dane do przelewu
E-mail: maciek.serafin1@wp.pl

Polski Zwięzek Boksu Birmańskiego Lethwei
Maciej Paweł Skupiński
55 1160 2202 0000 0004 8243 5910

Transfer title example „Poland, 8 players” / Przykład tytułu przelewu: „Polska, 8 zawodników”

Na zawodach obowiązuje książeczka sportowo–lekarska zawodnika z aktualnymi badaniami oraz podpisem i pieczątką lekarza medycyny pracy. O dopuszczeniu do walk decyduje lekarz w dniu zawodów.
……….
During the competition, the competitor’s sports and medical booklet with current tests and the signature and stamp of an occupational medicine doctor is required. The doctor decides about admitting to the competition on the day of the competition.

For registration for the championship, please send a confirmation of payment for registration for the competition along with photos of players and the coach to the following address:
……….
Za rejestrację na mistrzostwa należy przesłać potwierdzenie wpłaty za rejestrację do konkursu wraz ze zdjęciami zawodników i trenera na adres:

maciek.serafin1@wp.pl